Výcvik / Dressu

ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI  I. STUPNĚ - ZPU 1  - dle zkušebního řádu KJ Brno

 

Rozhodčí : Václav  Fanfulík

Datum složené zkoušky : 14.10.2012

Místo konání zkoušky : ZKO Bukov Ustí nad Labem

Psovod : Miroslav Harant se psem Calderon Ambassador Sun

 

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZPU-1

1. Stálí psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP.
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků.Obecně platí, že u všech cviků zk. ZPU-1 může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.

OBSAH ZKOUŠKY ZPU-1

I. Základní část. (Body)

 1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
  a) v klidu s předsednutím před psovoda
  b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů)
 2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů)
 3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
 5. Aport volný ( předmět psovoda ) (10 bodů)
 6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 7. Skok šplhem { překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
 8. Odložení { vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu ) (10 bodů)
 9. Volitelný cvik : (20bodů)
  a) hlídání předmětu psovoda
  b) stopa . vlastní,100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty

CELKEM max. počet bodů za základní část (100 bodů)
min. počet bodů za základní část (70 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální.

Počet psů ve skupině je 3-5. Velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí,

 1. Ovladatelnost ve skupině (bez vodítka) (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině ( bez vodítka ) (10 bodů)
 3. Odložení za pochodu vleže (10 bodů)
 4. Chůze po nepříjemném materiálu ve skupině (na vodítku) (10 bodů)
 5. Lhostejnost k nárazovému zvuku (10 bodů)

CELKEM max. počet bodů za cviky skupinové a speciální (50 bodů)
min. počet bodů za cviky skupinové a speciální (35 bodů)

CELKEM bodů za obě části max. (150 bodů)
Minimum bodů pro získání zkoušky (105 bodů)

 

Calderon si složil svou již sedmou zkoušku v pořadí . Splnili jsme zkoušku na 124 bodů se známkou dobře.Byli jsme s výkonem psa velmi spokojeni :-)) na to za jakých podmínek jsme opět museli zkoušku vykonávat.Doma dvě háravé feny, toť asi největší problém u každého psa :-))) a ještě si jít zacvičit do řadové poslušnosti se psi, které jsme neznali, protože jsme neměli vůbec čas si to jít s nimi nacvičit a hlavně je poznat. Z toho jsme měli obavy, jelikož se cvičí bez vodítek .Též pan rozhodčí byl velmi přísný. Strhával nám body za kdejakou maličkost, třeba za to,že pes skočil překážku A velikost 180 cm a měl skákat 160 cm,prý si to měl psovod sundat, což si myslím mělo už být u zkoušky připraveno a né aby u zkoušky psovod lomcoval s těžkým áčkem :-(, nebo bodíky padali u štěkání , pes si malinko nadskočil zadečkem :-)) též za malinko křivý lehnutí nebo pomalejší, prostě bodíky utíkali za docela maličké prkotinky.Proto si myslíme ,že náš pes u této zkoušky obstál velmi dobře,  jelikož  služební plemena co s námi byli v řadovce měli pouze o tři bodíky více :-)) Calderonek prostě obstál se svým páníčkem skvěle.

 

 

Zkouška FPr1 dle zkušebního řádu IPO

Rozhodčí: Jaroslav Janeček

Místo konání zkoušky: ZKO Bukov - UL

Psovod: Miroslav Harant se psem Calderon Ambassador Sun

Datum složené zkoušky: 06.07.2012

 

Zkouška FPr1 je zkouška stopařská dle zkušebního řádu IPO.

Jedná se o stopu vlastní, nejméně 300 kroků dlouhou, skládající se ze 3 úseků a dvou lomů (cca 90°C), na stopě jsou dva předměty psovoda (kůže,textil nebo dřevo).Časový limit na vypracování stopy je 15 minut.
 
Bodování : sledování stopy.............79 bodů
                  předměty (11+10)..........21 bodů
celkem se může získat ...................100 bodů
 
Calderon tuto zkoušku splnil se známkou uspokojivě na 73 bodů. Na zkoušce nám nepřálo počasí.Týden před zkouškou byla louka čerstvě posekaná a bylo na ní ponecháno hodně zahnívající trávy a mimo jiné tam byly i rozježděné koleje od traktoru. Den před zkouškou byla i hrozná bouřka s pěkným lijákem a tráva druhý den smrděla jako hnůj a všude nějaké bahno , k tomu se do toho opět přidalo sluníčko, které začalo hned po ránu pěkně hřát 35 °C.Takže když Calderon nastoupil na stopu, první úsek vypracoval přímo nádherně, ale jakmile došel k rozježděné trávě a bahnu šel vedle stopy kus mimo, asi mu to strašně smrdělo jako páníčkovi.Takže za druhý úsek jsme ztratili dosti bodů, ale na splnění zkoušky to stále stačilo, i když s výsledkem jsme nebyli tedy moc spokojeni, za jiných okolností by tato stopa dopadla určitě daleko lépe, protože Calderon stopy vypracovává velmi hezky.Ale jak už to chodí, počasí a okolnosti se někdy nevydaří a zkouška se nevyvede jak by si člověk přál. Na další zkoušce se nám bude na body snad již dařit zase lépe .
 
 
 
 

 Zkouška  IPO - VO    dle zkušebního řádu  IPO

 

Rozhodčí : Pavel Kovář

Vedoucí zkoušek : M. Jelínková

 

Místo konání zkoušky: LVT - Nadějkov

Psovod : Miroslav Harant se psem Calderon Ambassador Sun

Datum složené zkoušky : 23.06.2012
 
OBSAH ZKOUŠKY IPO - VO 
 
Zkouška se dělí na tři části :
 
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
Celkem 300 bodů
 
 IPO-VO - oddíl A stopa
 
Vlastní stopa, nejméně 200 kroků, 2 úseky, 1 lom (cca 90°), 1 předmět psovoda, vypracovaná okamžitě po položení, časový limit pro vypracování 10 minut.
 
Uvedení na stopu 10 bodů
Sledováni stopy (29 +30) 59 bodů
Vypracováni lomu 10 bodů
Předmět 21 bodů
Celkem  100 bod
 
 
 
IPO-VO - oddíl  B poslušnost
 
Cvik 1 Ovladatelnost na vodítku                             30 bodů
Cvik 2 Ovladatelnost bez vodítka                           20 bodů
Cvik 3 Odložení vleže za pochodu s přivoláním     15 bodů
Cvik 4 Aport volný                                                   10 bodů
Cvik 5 skok přes překážku                                       10 bodů
Cvik 6 Dlouhodobé odložení                                    15 bodů
Celkem počet bodů                                                  100 bodů
 
IPO-VO - oddíl C obrana
 
Cvik 1: Vystavení a vyštěkání                                  15 bodů
Cvik 2: Pokus o útěk figuranta                               30 bodů
Cvik 3: Útok na psa z pohybu                                 50 bodů
Cvik 4: Doprovod k rozhodčímu                               5 bodů
Celkem počet bodů                                                100 bodů
 
 
Calderon Ambassador Sun si splnil již svou pátou zkoušku IPO- VO,  a na tuto zkoušku jde plemeni SBT vystavit malý certifikát - pracovní pes :-))) Máme z této zkoušky ohromnou radost.
 

Zkouška ovladatelnosti psa (ZOP) - zkušební řád - KJ

 

Rozhodčí : Jan Plšek , vedoucí zkoušek : Martin Soukup
Místo konání zkoušky: ZKO Česká Kamenice
Psovod : Miroslav Harant se psem Calderon Ambassador Sun
Datum složené zkoušky : 27.05.2012
OBSAH ZKOUŠKY ZOP

I.Základní část

 
1. Přivolání - volba ze dvou variant;
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda
 
2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)
3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)
5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální.

 

Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po
dohodě s rozhodčím.
 
Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)
CELKEM 100 bodů
 

Minimální počet bodů pro získání zkoušky (70 bodů)

 

Celderonem Ambassador Sun složil dne 27.05.2012 svoji čtvrtou zkoušku ZOP.
Zkoušku jsme složili na 94 bodů se známkou výborně. Počasí bylo konečně jak má být :-)) Zkoušku ZOP tento den skládali dva pejsci, náš Calderon a německý ovčák . Oba dva pejsci měli úplně stejný počet získaných bodů :-)) 

 

Zkouška základního minima (ZM) dle NZŘ

 

Tato zkouška spadá do kategorie - všestranného výcviku
 
Rozhodčí : Vilém Babička , vedoucí zkoušek : Iva Valachová
Místo konání zkoušky: ZKO Litoměřice
Psovod : Miroslav Harant se psem Calderon Ambassador Sun
Datum složené zkoušky : 20.05.2012
 
Náplň zkoušky - ZM a dosažitelné body
 
1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut. Z   50 (35)
 
2. Poslušnost :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10  
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10  
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10  
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10  
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)
 
3. Obrana :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10  
b) označení pomocníka   10  
c) ochrana psovoda ZP 10  
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10  
e) odolnost psa (náznak úderů)   10 50 (35)
 
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     150 (105)
 
Zkouška ZM je již třetí zkouškou, složenou v našem pořadí s pejskem Calderon Ambassador Sun.
 
Dne 20.05.2012 jsme s naším psem Celderonem Ambassador Sun složili zkoušku - ZM dle NZŘ. Zkoušku tento den skládalo celkem 7 pejsků  a z toho ZM - tři psi, ZVV1 - dva psi, ZVV2 - jeden pes a zkoušku ZZO - též jeden pes.
Počasí bylo extrémně teplé na květen kolem 30°C, proto také výkony všech pejsků byly průměrné. Zkoušku se nám podařilo tedy ze tří pejsků složit s nejvyšším počtem 122 bodů ze 150 bodů.Doma nám do toho ještě ke všemu hárala naše fenka Ginuška :-)) a k tomu takové extrémní  květnové horko :-)). S výkonem našeho pejska, a za takového teplého počasí,  jsme byli spokojeni.

 

Zkouška základní ovladatelnosti ( ZZO) dle NZŘ


Rozhodčí : Vilém Babička , vedoucí zkoušek : Sanejstrová Eva
Místo konání zkoušky: ZKO Střekov Ústí nad Labem
Psovod : Miroslav Harant se psem Calderon Ambassador Sun
Datum složené zkoušky : 29.04.2012

Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)
Kritéria pro zkoušku ZZO
1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.
Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body
1. P o s l u š n o s t:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsob ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odložení vleže ZP 10
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 

2. S p e c i á l n í c v i k y
a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP
b) chování psa ve skupině osob ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného
a ponechaného o samotě ZP

Zkouška ZZO je druhou zkouškou, složenou v našem pořadí s pejskem Calderon Ambassador Sun.
V tento den skládalo zkoušku 10 psů dle NZŘ .
  6 psů skládalo zkoušku ZZO
  3 Psi skládali zkoušku ZM - základní minimum
  1 Pes zkoušku stopařskou
Calderon nám tentokráte udělal velikou radost, zkoušku jsme ze šesti pejsků složili s nejvyšším počtem bodů a to na 58 bodů ze 60 bodů. Pouze dva body jsme ztratili při cviku aport. Počasí bylo opět krásně letní a teploty byly přes 25 °C , i přes teplé počasí, Calderon ukázal, jak skvěle umí pracovat, když nemá v hlavě háravé fenky :-)) Po zkoušce se nás pan rozhodčí optal, zda s tímto pejskem budeme dělat ještě další zkoušky :-)). Calderon se mu velmi líbil, jak pracuje a také, že je to nádherný pes :-)). Po zkouškách, byl na cvičáku trénink obran a kdo chtěl mohl si zkusit i obrany, ale už jen tak pro zábavu pejsků, a náš Calderon všem kdo ho neznali ukázal, že i v obranách není nijak za velkými pejsky pozadu. Přeji mým chlapům :-)), ať se jim tak krásně daří i nadále :-)

 

 

BH Zkouška doprovodného psa dle zkušebního řádu IPO

Rozhodčí : Vladimír Nedvěd

 

Datum : 24.03.2012
Místo konání zkoušky : Litoměřice, vedoucí zkoušek Iva Valachová
Psovod : Miroslav Harant se psem  Calderon Ambassodor Sun
 
Zkouška se dělí  na:
 
Oddíl B (poslušnost)
Oddíl D (chování psa na veřejnosti a v dopravě )
 
BH ODDÍL „B“ (poslušnost)
 

Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku 15 bodů

Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 3: Odložení v sedě za pochodu 10 bodů
Cvik 4: Odložení v leže s přivoláním 10 bodů
Cvik 5: Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem 60 bodů
 
Oddíl D (chování psa na veřejnosti a v dopravě )
Zkouuška v pouličním ruchu : 
1. Chování psa ke skupině osob
2. Chování psa k cyklistovi
3. Chování psa k autům
4. Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích
5. Chování psa k jinému psu
6. Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům
 

 

 
Zkouška „BH“ bude základním předpokladem k připuštění k jakékoliv zkoušce podle MZŘ IPO. Tedy i v případě
již složené např.IPO2, bude muset pes napřed úspěšně absolvovat zkoušku „BH“.
 
Toto je naše první složená zkouška s naším psem  Calderonem Ambassador Sun.
Dle nových úprav v novém zkušebním  řádu IPO je jednoduše řečeno, kdo chce letos složit jakoukoliv zkoušku dle IPO, musí si nejdřív udělat BH, aby mohl skládat další zkoušky v IPO.Proto jsme se rozhodli tuto zkoušku složit první v pořadí, aby jsme mohli skládat i jiné zkoušky dle zkušebního řádu IPO.
Na tuto zkoušku jsme vyjížděli s velikou nervozitou. Doma se nám hárala fenka Betty a v den zkoušek byla v nejlepším období ke krytí.
Calderon, byl tedy úplně mimo a o nic neměl zájem. Jídlo a ani hraní s míčkem, což jindy strašně miluje ho naprosto nezajímalo. Dokonce jsme zvažovali, zda na zkoušku vůbec vyjet. Ještě se proti nám i spiklo počasí a na den 24.3.2012 padl i teplotní rekord 20°C , což byl problém i u jiných psů ,kteří také své výkony v tento den zrovna nepředvedli.Nakonec jsme tedy vyjeli a na zkoušce i obstáli :-)). Tyto okolnosti sice zapříčinily,že hoši přišli o několik bodů :-)) Za normálních okolností by tuto zkoušku splnili daleko lépe. Podařilo se nám složit zkoušku na 45 bodů z 60.A také jsme nezůstali pozadu vůči ostatním pejskům, kteří v tento den zkoušku skládali :-)) dva pejsci dokonce neprospěli a zkoušku si nesložili a my s našima body zůstali někde uprostřed. Rozdíly v bodech byly opravdu nepatrné :-)).Ze zkoušky jsme proto měli ohromnou radost, že i za tak komplikované situace jsme obstáli. Budu chlapcům držet palečky do dalších zkoušek, které máme v plánu ještě letos složit. 

 

 


 


BH  Zkouška doprovodného psa dle zkušebního řádu IPO


Rozhodčí: Stanislav Karlas
Psovod : Jana Harantová s fenou Aimee Adrila

 

Obsah zkoušky BH jsem si stáhla z internetu a podle něho jsem začala nacvičovat jednotlivé cviky. Týden před zkouškou jsem si to jela na nečisto do Litoměřic vyzkoušet, kde mě však čekalo docela nemilé překvapení, protože obsah, který jsem si stáhla z internetu, se neshodoval s tím, co v této zkoušce má být a to zhlediska držení vodítka, zákazu oslovovat psa jménem při vydání povelu a ani na něj šahat. Největší problém pro mě byl, že u této zkoušky nesmím dělat pomocné posunky rukou, které jsem za dobu svého výcviku měla již hodně vžité, a proto pro mě bylo naprosto nemyslitelné je najednou vypouštět, což byl i důvod proč kvůli mě Aimee ztratila i nějaké ty body.

Zkouška BH se tedy konala v Litoměřicích dne 28.6.2009, zúčastnilo se celkem 7 pejsků. Dva pejsci dělali zkoušku BH a dalších 5 si chtělo složit stopařskou zkoušku.

Tato zkouška byla pro nás i tak kapičku komplikovaná, protože Aimee v té době i hárala, takže se nemohla účastnit počátečního nástupu. Zkouška BH obsahuje prvky jako je: ovladatelnost na vodítku a bez vodítka, odložení v sedě a vleže s přivoláním, dlouhodobé odložení a dále speciální cviky, které tvoří např. chování psa mezi lidmi v rušném prostředí, na kolaře, automobily, přivázání psa osamotě apod.

Z celkových 60 bodů jsme nakonec získaly 47 bodů. Čtyři body jsme zkazily ovladatelností na vodítku, další 3 body ovladatelností bez vodítka, pět bodů nám rozhodčí strhl za odložení v sedě, protože Aimee si lehla místo toho, aby si sedla a jeden bodík ztratila za odložení vleže s přivoláním.

Ale i přes tyto těžkosti Aimee zkoušku složila! A dokonce zaujala i pana rozhodčího, který se s ní po zkoušce pomazlil =)

 

 

 

Zkouška BH

 

 


Zkouška ovladatelnosti psa (ZOP) - zkušební řád KJ


Rozhodčí: Jan Plšek

Psovod: Jana Harantová s fenou Aimee Adrila

Tuto zkoušku jsme skládali 18.4.2009 v Lovosicícha rozhodčího zde dělal pan Jan Plšek. Tato zkouška má již nadstavbu nad zkouškou ZZO a to především cviky, které jsou prováděny ve skupině lidí a jejich pejsků.

Mezi cviky tvořící zkoušku ZOP patří: přivolání, ovladatelnost na vodítku, ovladatelnost bez vodítka, sedni-lehni-vstaň, odložení a dále o něco těžší část, která je tvořena právě cviky ve skupině, kterými jsou: ovladatelnost ve skupině, sedni-lehni-vstaň ve skupině, odložení, chůze po nepříjemném terénu a přenesení psa cizí osobou.

Zkouška ZOP dopadla nad naše očekávání, protože Aimee získala 97 bodů z celkových 100 bodů. Jeden bodík ztratila při přivolání a 2 bodíky při cviku sedni-lehni-vstaň ve skupině a to proto, že jeden velký rotvajler si Aimee chtěl furt očuchávat a Aimee z něho měla tak trochu asi strach a byla z toho celá rozhozená =).

Ten den dělalo tuhle zkoušku 12 pejsků a až na Aimee se jí účastnily samá velká plemena psů. A Aimee to zmákla nejlíp ze všech! Všichni se smáli, že tak malá fenka a natřela to i pracovním plemenům =)!

 

 

Zkouška ZOP

  


Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO) dle NZŘ


Rozhodčí: Vilém Babička

Psovod: Jana Harantová s fenou Aimee Adrila

S naší fenkou Aimee jsme se rozhodli začít chodit na děčínský cvičák, a proto když jí bylo 8 měsíců, tak jsme nastoupili do kurzu základní poslušnosti, který trval celkem 3 měsíce. Byl zaměřen především na zvládnutí základních cviků jako ja např.: sedni, lehni, vstaň, k noze, ke mně a chůzi na vodítku, ale mimo jiné i velmi důležitá socializace s ostatními pejsky a lidmy. Po absolvování tohoto kurzu jsme se rozhodli ověřit znalosti a dovednosti, které jsme zde získali, proto jsme Aimee přihlásili na zkoušku ZZO, která je zaměřena právě na cviky týkající se základní poslušnosti, ale mimo jiné tato zkouška také obsahuje odložení pejska za chůze a aport. Tyhle dva cvičební prvky nás ale na cvičáku v rámci základního kurzu neučili. Tak jsme je do jednoho týdne museli dohnat sami.

A jak tedy naše zkouška 2.11.2008 nakonec probíhala? Toho dne dělal rozhodčího pan Vilém Babička. Na to, že se nám na cvičáku zase až tolik nevěnovali s docvičením zmiňovaných 2 prvků, tak si myslím, že Aimee to zvládla parádně. Splnila na 100 % ovladatelnost na vodítku, sedni-lehni-vstaň, odložení za pochodu a dlouhodobé odložení. Bohužel u přivolání ztratila 3 body z celkových 10 a to proto, že se kapku začuchala a panička na ní musela zavolat podruhé. Nejhůře nám dopadl aport, za který jsme nezískali ani jeden bod, protože pejsek má správně vyběhnout za aportem až to dovolí rozhodčí, bohužel Aimee chtěla utíkat hned, ale panička ji zarazila. Pak už se jí, ale pro míček nechtělo. Teprve po zkoušce nám pan rozhodčí řekl, že kdyby vyběhla předčasně, tak by ztratila jen nějaký bodík, ale né všechny jak se stalo. Bohužel toto nám taky mohli vysvětlit už dříve na cvičáku, ale s tím nic nenaděláme. Ale mrzet nás to moc nemusí, ten den nedonesl žádný pejsek aport, bylo to jako kdyby se ty psiska na nás domluvili nebo taky možná tím, že bylo hodně ošklivo, pršelo a byla zima. Aimee ráda nosí míčky, ale raději formou hry =).

Této zkoušky se ten den účastnilo celkem 10 pejsků, z tohoto počtu se Aimee umístila na 4. místě, což není vůbec špatné, když vemu v úvahu to, že jsme ty dva cviky doháněli na poslední chvíli =)!

 

 

 

Zkouška ZZO

 

Kalendář akcí